[ Thuật ngữ ] Trong cộng đồng Pi network

 • SC = VTBM: ‪Vòng tròn bảo mật có thể tạo sau 3 phiên khai thác.(xem hướng dẫn trang 1)‬
 • Cộng tác viên: Để trở thành Cộng tác viên, bạn cần thêm 3-5 người bạn tin tưởng vào VTBM của bạn.
 • Đào Pi: Nhấn nút tia sét sau mỗi 24 giờ (màu xanh là đang đào, màu trắng là chưa đào).
 • Phiên đào: Mỗi phiên diễn ra trong 24 giờ, hết phiên phải nhấn nút tia sét lại.
 • ‪KYC‬‪: Know Your Customer – Xác minh danh tính.(tất cả tài khoản đều phải KYC)‬
 • IAT: In app transfer – Chuyển Pi trong ứng dụng.(cần phải được KYC trước)
 • Core Team: ‪Đội ngũ sáng lập Pi Network‬
 • FAQ: ‪Là những câu hỏi thường gặp‬.(đọc trong app Pi network hoặc trang chủ)
 • ‪Node‬‪: Node là một phần mềm máy tính làm nhiệm vụ lưu trữ Blockchain Pi và xác nhận giao dịch. (Chạy Node có cơ hội được chọn làm Super Node)‬
 • ‪White Paper‬‪: Sách trắng (có thời gian nên đọc)‬
 • ‪Dapps‬‪: DAPP là một ứng dụng phi tập trung, thường đề cập đến các ứng dụng chạy trên Blockchain, chẳng hạn như những gì chúng ta thường nghe, sàn giao dịch phi tập trung, trò chơi được mã hóa…‬
 • Cơ chế đồng thuận: Thỏa thuận cuối cùng đã đạt được sự đồng thuận thông qua việc xây dựng các quy tắc là cơ chế đồng thuận, loại suy, chơi mạt chược và loại bài nào có thể được sử dụng để chơi mạt chược, được cả bốn người công nhận đây là cơ chế đồng thuận.
 • Mạng thử nghiệm: Hay còn gọi là Testnet, mục đích chính của Testnet là kiểm tra các hoạt động khác nhau của mạng.
 • Mạng chính: Hay còn gọi là Mainet, là mạng thử nghiệm có hiệu suất cao nhất, đồng nhất ở trạng thái lý tưởng. Điểm khác biệt cơ bản là một khi mạng chính trực tuyến, toàn bộ môi trường mạng hoàn toàn được phân cấp. Mọi dữ liệu tương tác được tạo ra trên mạng chính đều có thể theo dõi được và không thể bị giả mạo. Để sửa đổi hoặc thêm một số dữ liệu chính vào mạng chính, bạn cần đưa ra đề xuất cho toàn bộ cộng đồng. Hầu hết người dùng trong cộng đồng có thể sửa đổi hoặc bổ sung sau khi đồng ý, thay vì chỉ nhà phát triển hoặc bên dự án làm mạng thử nghiệm.
 • Block: Nếu Blockchain được so sánh với một cuốn sách không có giới hạn trên về số trang, số trang tăng lên khi tăng đơn vị thời gian, thì mỗi trang có thể được gọi chung là một khối và nội dung được ghi trên mỗi trang là một khối. Dữ liệu, số trang là chiều cao khối.
 • Chiều cao khối: Chiều cao khối đề cập đến số khối, là số khối giữa khối đầu tiên và khối gốc. Khối Genesis, như tên cho thấy, là khối đầu tiên được tạo bởi Mainnet hoặc Testnet. Khối đầu tiên ghi lại chiều cao khối là 1… Khối thứ 100 có chiều cao khối là 100.
Thuật ngữ Trong cộng đồng Pi network

Nguồn: Tinh tế

Leave a Comment