[ Photoshop ] Fake giấy tờ xác minh doanh nghiệp facebook

Dưới đây mình sẽ chia sẻ tới ae 4 file photoshop chỉnh sửa các loại giấy tờ bao gồm:

  1. Giấy chứng nhận đăng ký thuế
  2. Giấy phép kinh doanh
  3. Hóa đơn bán lẻ
  4. Sao kê ngân hàng

Các file trên chỉ được dùng cho ae MMO với mục đích xác minh doanh nghiệp trên Facebook. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng để làm giả với các mục đích vi phạm pháp luật.

Dowload file Fake đăng ký thuế

.

Dowload file Fake giấy phép kinh doanh

.

Dowload file Fake hóa đơn bán lẻ

.

Dowload File Fake sao kê ngân hàng

.

Leave a Comment