Bạn sẽ bị xóa tài khoản Pi Network nếu…

Lưu ý quan trọng !

Nếu bạn đang khai thác pi network với 2 tài khoản hãy làm ngay điều này:

  • Xóa tài khoản kép hoặc tài khoản thứ hai: Vào Ứng dụng / menu / profile , nhấn SIGN OUT.
  • Nó sẽ được đốt cháy trước khi chúng ta bước vào giai đoạn 3 (không có KYC)
  • Đảm bảo KHÔNG đăng nhập vào nó lần nữa, vì vậy hệ thống của chúng tôi sẽ không đánh dấu tài khoản của bạn là giả mạo.
  • Nếu bạn đã sử dụng tài khoản này trong vòng bảo mật của tài khoản thực của mình, hãy đảm bảo bạn sử dụng nút BÁO CÁO và đánh dấu tài khoản đó là giả mạo.

1 người / 1 tài khoản / 1 thiết bị

  • Hãy bảo vệ tài khoản pi network của bạn trước giai đoạn mannet vì hệ thống có thể nhận ra Tài khoản kép hoặc Tài khoản giả mạo.

MÃ GIỚI THIỆU: vuvanxuongcntt

Leave a Comment