Vũ Văn Xương

Vũ Văn Xương

  1. Họ Và Tên: Vũ Văn Xương
  2. Sinh ngày: 25/11/1992
  3. Số CMT: 163120084
  4. Quê quán: Yên Trung, Ý Yên, Nam Định
  5. Liên hệ: Facebook, Linkedin, Twitter, Pinterest
  6. CV của tôi:

    12 Giờ 59 Phút - Blog chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng