Ấu dâm là gì

Ấu dâm – Nguyên nhân và cách điều trị kẻ ấu dâm

Rối loạn ấu dâm (rối loạn ái nhi) là một rối loạn sức khỏe tâm thần. Thuộc nhóm các rối loạn lệch lạc tình dục và có tiêu chuẩn chẩn đoán cụ thể. Được định nghĩa là sự xuất hiện những kích thích tình dục mạnh mẽ liên tục mà đối tượng muốn quan hệ …

Read more